ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
ทนายความด้านคดีอาญา
ถ้าท่านหรือสมาชิกในครอบครัวถูกจับกุมหรือจำคุกภายในประเทศไทย ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในการที่จะช่วยท่านให้ได้รับอิสรภาพกลับคืนมา 

ระบบกฏหมายอาญาในประเทศไทยมีทั้งข้อที่เหมือนกันและมีความแตกต่างกันกับระบบกฏหมายอาญาของประเทศอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ตำรวจของไทยมีระดับอำนาจในการใช้ดุลพินิจในการจับกุม อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดการพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมตัวและสืบสวนที่ดำเนินการโดยตำรวจของไทย  ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่า ประมวลกฏหมายอาญาของไทยระบุความผิดทางอาญาจำนวนมากที่อาจมีผลในการจับกุมและการจำคุกในประเทศไทย นอกจากประมวลกฏหมายอาญาของไทยแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติและกฏหมายที่แยกต่างหากออกมา ซึ่งกำหนดการลงโทษทางอาญาด้วยเช่นกัน 

โดยปกติแล้ว คดีอาญาจะเริ่มต้นด้วยการสืบสวนโดยตำรวจ เจ้าหน้าที่สืบสวนจากส่วนการปกครองของรัฐบาลไทยหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนของเอกชน เมื่อมีหลักฐานเพียงพอในการยื่นฟ้องคดีอาญาแล้ว อาจมีการขอประกันตัว จำนวนเงินในการประกันตัวและเงื่อนไขสำหรับชาวต่างชาติอาจแตกต่างไปจากคนไทย ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่า ประเทศไทยไม่มีการไต่สวนโดยคณะลูกขุน ในการไต่สวนโดยปกติในประเทศไทยนั้นจะมีผู้พิพากษาสองคนเป็นตัวแทน คำสั่งในการคุมตัวนั้นจะมีการตรวจสอบเป็นระยะเมื่อจำเลยอยู่ในช่วงที่มีการคุมขังก่อนการไต่สวน 

ชาวต่างชาติบางคนที่อยู่ในประเทศไทยพบว่าพวกเขามีปัญหาเกี่ยวกับกฏหมายสำหรับความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่การลักขโมย การข่มขืน ฆาตกรรมหรือความผิดในทางธุรกิจ เช่น การทุจริตและการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการปกครอง นอกจากนี้ ชาวต่างชาติจำนวนมากยังถูกจับกุมด้วยความผิดเรื่องยาเสพติด การพักเกินกำหนดของวีซ่าและการปลอมวีซ่าอีกด้วย ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ของเราจะจัดการเกี่ยวกับความผิดทางอาญาโดยส่วนใหญ่ และเรามีทนายความเชียงรายที่เป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง เป็นอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ พนักงานของเรายังมีทนายความชาวอเมริกัน ซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องกฏหมายอาญาสากลและเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอีกด้วย
 
Tag: ทนายเชียงราย, ทนายเชียงรายช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน, สำนักงานทนายความเชียงราย, สำนักงานกฎหมายเชียงราย, ทนายความเชียงราย, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงราย, ทนายเชียงราย เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายเชียงราย, ทนายอาสาเชียงราย, สภาทนายเชียงราย, ทนายความเชียงรายมืออาชีพ, ทนายความเชียงรายช่วยเหลือประชาชน, ทนายเชียงรายความมุ่งมั่น,ทนายความเชียงรายคลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงรายช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงรายมุ่งมั่น, สำนักงานกฎหมายเชียงรายคลายทุกข์ 

#สำนักงานทนายเชียงราย #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงราย #สำนักงานกฎหมายเชียงราย #ทนายเชียงรายเก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงราย #ทนายเชียงราย #ทนายอาสาเชียงราย #สภาทนายเชียงราย #ทนายความเชียงราย


Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความลำพูน ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×