ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
การเตรียมตัวก่อนขึ้นศาล


 

เมื่อท่านได้รับหมายศาล ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าขอให้ท่านให้ทำความเข้าใจกับสำนวนคดีที่ส่งมาทั้งหมดก่อน ไม่ต้องไปตกใจใด ๆ ทั้งสิ้น นำมานั่งอ่านดูก่อน อ่านอย่างใจเย็น ๆ อ่านเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 

1. เป็นหมายนัดให้ไป ศาลไหน วันที่ เวลา ที่จะต้องเข้าไปศาล 

2. ดูในสำนวนคดีที่โจทก์ฟ้อง 

2.1 ฟ้องเราในข้อหาอะไร ยืม ผิดนัดสัญญา 

2.2 วันที่ฟ้องร้องดำเนินคดี 

ถ้าเป็นบัตรเครดิต วันที่เราหยุดชำระหนี้กับโจทก์ จนถึงวันฟ้อง ว่าเกินอายุความ 2 ปีหรือไม่ ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่า เราชำระหนี้ให้กับโจทก์ครั้งสุดท้าย วันที่ 16 กันยายน 2546 และไม่มีการติดต่อใดๆกับโจทก์อีกเลย  ในวันฟ้อง ดูจากสำนวนคดีว่าโจทก์ฟ้องวันที่เท่าไหร่ ถ้าฟ้องหลังวันที่ 16 กันยายน 2548 ถือว่าเกินอายุความ 2 ปี หนี้บัตรเครดิตยกเลิก 

 

2.3 จำนวนเงินที่ฟ้อง ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่า ให้ท่านดูว่า ต้นเงินที่ฟ้องจำนวนเท่าไหร่ และเข้าไปดูในรายละเอียดของ statement ที่โจทก์ยื่นในสำนวนคดี ตรวจดูให้แน่ชัดว่า เราใช้เงินของโจทก์ถูกต้องหรือไม่ มียอดที่เป็นเบี้ยปรับ เบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยที่สูงกว่าข้อตกลงหรือไม่  

ถ้ามียอดเหล่านี้ ลองมาลบดูกับจำนวนเงินที่ฟ้อง จะเหลือยอดเงินที่เราเป็นหนี้ที่ใช้เงินของโจทก์จริง ๆ โดยรวมดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายวงเงิน ที่เราต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ 

 

2.4 ดูรายการ ดอกเบี้ย, ค่าธธรมเนียมใช้วงเงิน ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันแต่ต้นหรือไม่ หรือมีดอกเบี้ยปรับในอัตราสูงสุด หรือ มีค่าปรับจากการไม่ชำระหนี้ ชำระล่าช้า ที่เกิดขึ้นต่างหากหรือไม่ 

 

3. ดูอัตราดอกเบี้ยที่เรียกร้องให้เราชำระหลังจากคำพิพากษา  

 

4. ดูค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่โจทก์เรียกร้องหลังคำพิพากษา 

 

เมื่อเราอ่านสำนวนคดีอย่างถ้วนถี่แล้วทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าเราอาจจะได้ข้อมูลบางอย่างที่เราจะนำไปเป็นข้อต่อรองในชั้นศาลได้ครับ  

 

1. ต้นเงินที่ถูกต้อง ที่เราพร้อมจะอ้างกับศาลว่า ต้นเงินจริง ๆ ที่เราใช้ไป + ดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียมใช้วงเงิน เป็นจำนวนหนี้เท่าใด 

 

2. ดูดอกเบี้ยที่คิด เป็นอัตราผิดนัด หรือเบี้ยปรับ หรืออื่น ๆ  

 

ในวันที่ไปศาลตามนัด ไปก่อนเวลาที่นัดนะครับ 

 

1. ไปดูกระดานนัด หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ว่าห้องที่นัดเราอยู่ที่ไหน บริเวณใดของศาล 

 

2. เมื่อไปถึงห้องนัดหมาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศาลในห้องพิจารณา หรือห้องไกล่เกลี่ยว่าเรามาศาลตามนัดหมายแล้วนะครับ 

 

3. หน้าห้องนัด หรือห้องไกล่เกลี่ย อาจจะมีฝ่ายโจทก์รออยู่ และขอพูดคุยกับเรา ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าก็พูดคุยกับเขาเป็นปกติ เขาจะเสนอ ยอดเงินที่ต้องชำระหนี้ปิดบัญชี หรือเวลาที่ต้องชำระ หรือยอดเงินที่ต้องชำระรายเดือน ให้รับฟ้งไปเรื่อย ๆ ก่อน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาของเรา ยังไม่ต้องรับข้อเสนอใด ๆ  

 

4. เมื่ออยู่ในห้องนัด รับฟังข้อเสนอต่าง ๆ จากโจทก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ จะช่วยเจรจายอดลดหนี้ให้กับเรา  

เมื่อถึงคราวที่เราจะให้ข้อมูล ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าต้องออดอ้อนขอความกรุณาจากโจทก์ และผู้ไกล่เกลี่ย โดยอ้างความทุกข์ยาก การขาดแคลนรายได้ และมีภาระทางครอบครัวสูง ขอลดหยอนผ่อนปรนอย่างสุด ๆ  

 

5. เราต้องพิจารณาในยอดหนี้ที่ปรบลดหย่อนผ่อนปรน ระยะเวลาชำระหนี้ จำนวนเงินที่ผ่อน ที่เราพึงพอใจแล้ว  

ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าเราก็ทำสัญญาประยอมยอมความในห้องไกล่เกลี่ย จะมีการลงชื่อทั้งโจทก์และจำเลย และผู้ไกล่เกลี่ย ในเอกสารการไกล่เกลี่ย 

 

ส่วนสัญญาประนอมยอมความระหว่างกัน ศาลจะมีคำพิพากษาลงมาให้เราปฏิบัติตามนั้น ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าเราต้องทำตามคำพิพากษานี้ไป จนกว่าจะชำระหนี้สินจบสิ้น หากเราไม่ปฏิบัติตาม ผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง ถือว่าเราผิดนัด อาจะโดนคิดยอดหนี้ตามฟ้อง ดอกเบี้ยที่ไม่คิด จะนำมาคิดใหม่ หรือถ้าเราไม่ชำระหนี้ โจทก์อาจจะร้องขอต่อศาล อายัดทรัพย์สินนำขายทอดตลาด หรืออายัดเงินเดือนเราชำระหนี้ โดยเจ้าหน้าที่บังคับคดีเป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งศาล มิใช่โจทก์ดำเนินการเองโดยพละการ 

 

การไปศาลให้นำหมายนัดศาล พร้อมบัตรประชาชน  

ถ้ามีผู้ค้ำประกัน ๆ ต้องไปด้วย ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าถ้าผู้ค้ำประกันไม่ไป ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้เราไปแทน หรือบุคคลอื่นไปแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ มิฉะนั้น การทำสัญญาประนอมยอมความกันไม่ได้ 

 

การไปศาลด้วยตนเองในนัดแรกที่ศาลนัดหมาย ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าจะเป็นนัดไกล่เกลี่ย ไม่ต้องนำเงินสด หรือเตรียมเงินไปชำระหนี้กับโจทก์ เพียงแต่ไปฟังรายละเอียด และข้อตกลงก่อน 

 

ถ้าเราตกลงพึงพอใจในยอดหนี้ที่ได้เจรจาลดหย่อนผ่อนปรนแล้ว ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าอาจจะนัดชำระหนี้ไปอีก 2 เดือนข้างหน้าก็ได้ และเริ่มชำระในจำนวนเงินที่น้อย ไปสู่ยอดหนี้ที่มากขึ้นเป็นลำดับ และชำระหมดสิ้นในเวลาที่กำหนด หรือถ้าเรามีความจำเป็นจะขยายเวลาไปอีกระยะหนึ่ง เช่น ตกลงในชั้นศาล 24 เดือน แต่เมื่อชำระไปแล้ว 18-20 เดือน อาจจะขอขยายเวลาไปอีก 6,12 เดือน และชำระให้หมดสิ้นภายในเดือนที่ 30 หรือ 36 ก็ทำได้ในภายหลัง 

 

ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการไปศาล 

จะต้องคำนวณรายได้ รายจ่าย ในแต่ละเดือน จะมีเงินคงเหลือชำระหนี้ให้กับโจทก็ได้อย่างไร หรือจะได้เงินพิเศษมาชำระหนี้คืนกับโจทก์อย่างไร ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่า เพื่อเป็นแนวคิด แนวทาง ในการทำสัญญาประนอมยอมความในชั้นศาล ลองทำตัวเลขดูก่อนนะครับ 

 

ลองทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ หากมีข้อสงสัยประการใดอีก ในแต่ละขั้นตอน ให้ถามกลับเข้ามาจะเข้ามาช่วยตอบข้อข้องใจให้ครับผม 

Tag: ทนายเชียงราย, ทนายเชียงรายช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน, สำนักงานทนายความเชียงราย, สำนักงานกฎหมายเชียงราย, ทนายความเชียงราย, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงราย, ทนายเชียงราย เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายเชียงราย, ทนายอาสาเชียงราย, สภาทนายเชียงราย, ทนายความเชียงรายมืออาชีพ, ทนายความเชียงรายช่วยเหลือประชาชน, ทนายเชียงรายความมุ่งมั่น,ทนายความเชียงรายคลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงรายช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงรายมุ่งมั่น, สำนักงานกฎหมายเชียงรายคลายทุกข์ 

#สำนักงานทนายเชียงราย #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงราย #สำนักงานกฎหมายเชียงราย #ทนายเชียงรายเก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงราย #ทนายเชียงราย #ทนายอาสาเชียงราย #สภาทนายเชียงราย #ทนายความเชียงราย
     

  

Share on Facebook

 

  

   

   

     

  

 

  

  

  
Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความลำพูน ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×